Andre Brouwer

Cursus Fundraising and Grantmaking Windesheim

Dit najaar start opnieuw een cursus Fundraising and Grantmaking voor externen aan de Hogeschool Windesheim en leveren wij weer een bijdrage in de vorm van een aantal gastcolleges.

https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/cursus/fundraising-grantmaking-and-sponsoring

Door |september 26th, 2020|Uncategorized|0 Reacties|

Bijen helpen

Het werk van de Bijenstichting heeft onze warme sympathie. Daarom helpt De Bomen bij het schrijven van plannen en adviseren wij bij de fondsenwerving. In alle stilte wordt op dit moment het nieuwe educatiecentrum van de Bijenstichting op landgoed Kiefskamp bij Vorden geschikt gemaakt voor bezoekers. Er worden demonstratietuinen en een bijenbelevingspad aangelegd.

De Bijenstichting zet zowel juridische instrumenten in als lobby en educatie/voorlichting voor terreinbeheerders, gemeenten en lokale vrijwilligers. Die mix werpt zijn vruchten af. Wilt u met uw bedrijf ook iets doen voor de bijen, en dan met name de wilde bijen en hommels? Neem dan contact op met De Bomen voor de mogelijkheden.

NVWA weer uit de bocht

De NVWA bezorgt de Vegetarische Slager een onbetaalbare publiciteitscampagne door op basis van één klacht (!) tot de conclusie te komen dat de Vegetarische Slager de Warenwet overtreedt. Nu hadden we natuurlijk al niet verwacht dat de NVWA de humor-met-een-knipoog van de ‘kipstuckjes’ en de ‘gehacktbal’ inziet of een fijnzinnig gevoel heeft voor wat er in de samenleving speelt. Maar ook juridisch beschouwd valt er het nodige op de uitspraak af te dingen.

De NVWA baseert zich op het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten waarin staat beschreven wanneer tartaar tartaar mag heten, mager gehakt mager gehakt enz. Het Warenwetbesluit is op zijn beurt gebaseerd op de Warenwet (art. 4, eerste lid, onder a, art. 8, onder b en c, art. 12 en art 14).

Het Warenwetbesluit is blijkens de wet bedoeld om “waren te weren die bij aanwending overeenkomstig redelijkerwijze te verwachten gebruik uit het oogpunt van gezondheid of veiligheid schadelijk kunnen zijn”, dan wel “ten behoeve van de duidelijkheid voor de afnemers”. De eerste omstandigheid is niet van toepassing. En wat betreft de tweede: de arme sukkel die een product van de Vegetarische Slager koopt en denkt dat hij vlees koopt, is net zo zeldzaam als de klant die een slavink koopt vanwege de vitamine C. Daar komt nog bij dat het Warenwetbesluit uitsluitend betrekking heeft op vlees(bereidingen) en dierlijke producten en niet op andersoortige producten.

Het lijkt erop dat de NVWA vond dat zij na de Fibronil-missers de vleesindustrie wel wat verschuldigd was. Ziehier het cadeautje. Als wij het PR-bureau van de vleesindustrie waren, zou het advies aan onze klant zijn: maak samen met de Vegetarische slager een open brief voor de NVWA waarin je aangeeft dat het volgens de sector helemaal niet nodig is dat [...]

Door |oktober 3rd, 2017|Food|0 Reacties|

Filantropie is een mannenzaak

Je denkt: we leven toch in 2015? Niet iedereen dus. Er is een nieuwe club opgericht om de contacten tussen filantropen, filantropische fondsen, ondernemers en maatschappelijke organisaties en overheid structureel te verbeteren. De Maatschappelijk Alliantie Nederland (jawel afgekort MAN) gaat onderzoeken – met geld van de overheid – hoe grote maatschappelijke issues aangepakt kunnen worden door het bedrijfsleven/overheid en particuliere sector (filantropie) meer te laten samenwerken. Als bestuurders heeft de nieuwe alliantie als bestuurders (volgens het persbericht) alleen mannen. En de naam? Stichting MAN. Jacqueline Detiger maakt zich er kwaad over in haar opiniestuk op de website Filanthropium.
Ze zegt: Dit geeft een compleet verkeerd signaal af. In een tijd waarin vrouwen degenen zijn die – in ieder geval wat filantropie betreft – het verschil gaan maken. Vrouwen hebben meer geld dan ooit en zetten steeds vaker filantropie in als middel om bij te dragen aan een betere wereld. In een tijd waarin er minder financiering is vanuit de overheid en burgerparticipatie nodig en gewenst is om noden aan te pakken is filantropie hard nodig. Vrouwelijke filantropen geven ook relatief meer dan mannelijke filantropen. Dit blijkt uit een recente studie van Maastricht University en ABN AMRO MeesPierson naar geefgedrag onder hun vermogenden klanten. Een artikel in Forbes Magazine vorig jaar laat zien dat het aantal vrouwelijke miljardairs wereldwijd toeneemt met 25% . Dit komt omdat vrouwen zakelijk steeds succesvoller zijn en ook door het feit dat vrouwen langer leven en grote erfenissen ontvangen.
Vorige week, op internationale vrouwendag, nagenoeg op hetzelfde moment dat Stichting MAN werd gelanceerd, presenteerde SMO het nieuwe onderzoeksrapport De economische kracht van de ondernemende vrouw aan minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen. Dit rapport bevat wetenschappelijke analyses, interviews en [...]

Geen internetadres? ANBI raakt goede doelen status kwijt

De Belastingdienst heeft circa 2500 goede doelen aangeschreven die hun internetadres nog niet hebben doorgegeven. Zij kregen tot 1 juli hiervoor de tijd. Doen ze dit niet dan raken ze met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 hun ANBI-status kwijt.De door de Belastingdienst aangemerkte ANBI’s moeten vanaf 2014 een eigen website of profielpagina hebben op een publicatieportaal, waarop onder meer de contactgegevens, een beschrijving van de doelstelling, een beleidsplan, financiële stukken, namen van bestuurders en een actueel verslag te vinden is. Wanneer zij geen internetadres hebben doorgegeven, voldoen zij niet meer aan de regelgeving en worden deze organisaties dus niet meer aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het intrekken van de ANBI status heeft onder meer tot gevolg dat deze goede doelen geen vrijstelling meer hebben voor de schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften voor donateurs niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het vervallen van de ANBI-beschikking heeft dus niet alleen grote gevolgen voor de organisaties zelf maar ook voor de donateurs.

Goede doelen zonder website kunnen zich aanmelden op het publicatieportaal van www.anbi.nl. Binnen enkele minuten is een internetadres aangemaakt voor de Belastingdienst. Kosten zijn € 35,- incl. btw per jaar. Gebeurt dit niet dan volgt intrekking van de ANBI-beschikking met alle gevolgen van dien.

bron: www.anbi.nl

Programmering PUUR op Horecava

Duurzaamheid wordt ook in horeca en catering steeds vanzelfsprekender. Lastiger is nog hoe je het als restaurateur, attractiepark, facilitair manager van een verzorgingstehuis of cateraar vervolgens handen en voeten geeft.

André Brouwer van De Bomen en Lasca ten Kate hebben op verzoek van de RAI de programmering op het PUUR paviljoen verzorgd. In 25 workshops, proeverijen en masterclasses vertellen horecamensen aan hun collega’s hoe ze het voor elkaar gekregen hebben om van duurzaam koken een succes te maken. Er werd veel kennis en ervaring gedeeld. En natuurlijk viel er veel te proeven. Slow gezette koffie van biologische bonen uit het Boliviaanse hoogland, brood van allerlei nieuwe (oude) graansoorten, bitterballen met ganzenvlees. De essentie: we kunnen zoveel duurzamer eten en de gast en de wereld wordt er een stuk gelukkiger van. Bijzondere aandacht was er voor de relatie gezondheid en voeding. Steeds meer ‘instellingskoks’ zien hun cliënten – vaak ouderen en hulpbehoevenden – opbloeien bij echt vers eten, van het seizoen en uit de streek. Instellingskoks moeten weer koken in plaats van zakjes openknippen. Chefs van het ‘Mooie Maaltijd’ netwerk verzorgden een indrukwekkend viergangendiner met verse, biologische producten (dank Udea!) met natuurlijk minder zout en minder suiker. Ook budgettair heel behapbaar.

Meer weten hoe wij ook u kunnen helpen met promotie, positionering, contacten of presentatie? Neem contact op met André Brouwer

 

Door |januari 14th, 2014|Communicatie, Food|0 Reacties|

NOS over Goede Doelen

De NOS levert journalistiek broddelwerk, reageert Femke Lagaaij van De Bomen in de LinkedIn Vakgroep Fondsenwerving.  De NOS meldt dat Goede Doelen onder vuur liggen. Aanleiding voor het bericht is een vijfjarig onderzoek door de Belastingdienst onder 1.500 organisaties met ANBI-status. Daar kwam uit dat een kwart de ANBI-status is ontnomen. Van de berichtgeving van de NOS bleef het beeld hangen dat er met 25% van alle ANBI”s dus wel eens iets mis zou kunnen zijn. Het is (wederom) olie op het vuur van de wantrouwig geraakte gever, reageert Lagaaij.

Feit is dat er in Nederland 60.000 ANBI’s zijn. De NOS blijft steken op 35.000 omdat men de 25.000 organisaties met een zgn. groepsbeschikking niet meetelt. Als er 300 organisaties per jaar hun ANBI-status verliezen, gaat het dus om 0,5%. Daaronder zitten vooral organisaties die niet zozeer verdacht worden van frauduleus gedrag maar waarvan het algemeen nut-beginsel voor discussie vatbaar is, zoals een muziekvereniging of kinderboerderij. De Belastingdienst is dus feitelijk in de loop der jaren aangescherpt beleid aan het uitvoeren of handhaven.

Maar of deze conclusie echt hard te maken is, is ook maar de vraag. De Belastingdienst is verre van transparant als het om de totaalgegevens gaat. Ook via het handelsregister van de KvK is geen informatie te verkrijgen.

 

Door |januari 13th, 2014|Goede doelen|0 Reacties|

Project in de etalage: Oosterwijs

Mooie teksten hoor, over De Bomen, maar wat doen we nou? Wij voegen de meeste waarde toe als we vroeg bij een project betrokken raken om er vervolgens aan mee te werken dat het zó sterk en bijzonder wordt dat het zich ook laat financieren.
We belichten dit graag aan de hand van één van onze projecten: Oosterwijs. In 2009 werd De Bomen benaderd door de bibliotheek Gouda die het  plan had om een taal- en leesachterstandsproject voor kinderen in de – slecht bekend staande – wijk Oosterwei te starten. Aan ons de vraag of wij voor de nodige financiën konden zorgen. Wij vreesden dat  financiers het belang van het project in deze vorm te beperkt zouden vinden.

Op voorwaarde dat we samen met initiatiefnemers het project mochten uitbouwen naar een project met landelijke impact, hebben we de opdracht toch aangenomen. Vervolgens hebben we drie jaar intensief gewerkt met de bevlogen mensen in Gouda. Er zijn in die tijd verbindingen gelegd met een aantal relevante maatschappelijke organisaties waardoor het draagvlak verbreed is. En twee universiteiten, de UVA en de UU, waren geïnteresseerd om de impact van het programma te meten en  het wetenschappelijk vast te leggen. De opgedane kennis wordt actief verspreid onder relevante doelgroepen.

Als blijkt dat Oosterwijs inderdaad de veronderstelde impact heeft en effectief is, kan het project in heel Nederland worden toegepast. Daarmee wordt een urgent maatschappelijk probleem, namelijk dat grote groepen kinderen door taal- en leesachterstand blijvend achter lopen of uitvallen, uitgebannen. Heel belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor onze samenleving als geheel.  Het lukte uiteindelijk ook om het totaal benodigde bedrag, bijna 7 ton, bijeen te krijgen. Oosterwijs is september 2012 van start gegaan en loopt vier jaar.

Door |juli 31st, 2012|Design|0 Reacties|