Goede doelen

Geen internetadres? ANBI raakt goede doelen status kwijt

De Belastingdienst heeft circa 2500 goede doelen aangeschreven die hun internetadres nog niet hebben doorgegeven. Zij kregen tot 1 juli hiervoor de tijd. Doen ze dit niet dan raken ze met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 hun ANBI-status kwijt.De door de Belastingdienst aangemerkte ANBI’s moeten vanaf 2014 een eigen website of profielpagina hebben op een publicatieportaal, waarop onder meer de contactgegevens, een beschrijving van de doelstelling, een beleidsplan, financiële stukken, namen van bestuurders en een actueel verslag te vinden is. Wanneer zij geen internetadres hebben doorgegeven, voldoen zij niet meer aan de regelgeving en worden deze organisaties dus niet meer aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het intrekken van de ANBI status heeft onder meer tot gevolg dat deze goede doelen geen vrijstelling meer hebben voor de schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften voor donateurs niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het vervallen van de ANBI-beschikking heeft dus niet alleen grote gevolgen voor de organisaties zelf maar ook voor de donateurs.

Goede doelen zonder website kunnen zich aanmelden op het publicatieportaal van www.anbi.nl. Binnen enkele minuten is een internetadres aangemaakt voor de Belastingdienst. Kosten zijn € 35,- incl. btw per jaar. Gebeurt dit niet dan volgt intrekking van de ANBI-beschikking met alle gevolgen van dien.

bron: www.anbi.nl

NOS over Goede Doelen

De NOS levert journalistiek broddelwerk, reageert Femke Lagaaij van De Bomen in de LinkedIn Vakgroep Fondsenwerving.  De NOS meldt dat Goede Doelen onder vuur liggen. Aanleiding voor het bericht is een vijfjarig onderzoek door de Belastingdienst onder 1.500 organisaties met ANBI-status. Daar kwam uit dat een kwart de ANBI-status is ontnomen. Van de berichtgeving van de NOS bleef het beeld hangen dat er met 25% van alle ANBI”s dus wel eens iets mis zou kunnen zijn. Het is (wederom) olie op het vuur van de wantrouwig geraakte gever, reageert Lagaaij.

Feit is dat er in Nederland 60.000 ANBI’s zijn. De NOS blijft steken op 35.000 omdat men de 25.000 organisaties met een zgn. groepsbeschikking niet meetelt. Als er 300 organisaties per jaar hun ANBI-status verliezen, gaat het dus om 0,5%. Daaronder zitten vooral organisaties die niet zozeer verdacht worden van frauduleus gedrag maar waarvan het algemeen nut-beginsel voor discussie vatbaar is, zoals een muziekvereniging of kinderboerderij. De Belastingdienst is dus feitelijk in de loop der jaren aangescherpt beleid aan het uitvoeren of handhaven.

Maar of deze conclusie echt hard te maken is, is ook maar de vraag. De Belastingdienst is verre van transparant als het om de totaalgegevens gaat. Ook via het handelsregister van de KvK is geen informatie te verkrijgen.

 

Door |januari 13th, 2014|Goede doelen|0 Reacties|