Je denkt: we leven toch in 2015? Niet iedereen dus. Er is een nieuwe club opgericht om de contacten tussen filantropen, filantropische fondsen, ondernemers en maatschappelijke organisaties en overheid structureel te verbeteren. De Maatschappelijk Alliantie Nederland (jawel afgekort MAN) gaat onderzoeken – met geld van de overheid – hoe grote maatschappelijke issues aangepakt kunnen worden door het bedrijfsleven/overheid en particuliere sector (filantropie) meer te laten samenwerken. Als bestuurders heeft de nieuwe alliantie als bestuurders (volgens het persbericht) alleen mannen. En de naam? Stichting MAN. Jacqueline Detiger maakt zich er kwaad over in haar opiniestuk op de website Filanthropium.
Ze zegt: Dit geeft een compleet verkeerd signaal af. In een tijd waarin vrouwen degenen zijn die – in ieder geval wat filantropie betreft – het verschil gaan maken. Vrouwen hebben meer geld dan ooit en zetten steeds vaker filantropie in als middel om bij te dragen aan een betere wereld. In een tijd waarin er minder financiering is vanuit de overheid en burgerparticipatie nodig en gewenst is om noden aan te pakken is filantropie hard nodig. Vrouwelijke filantropen geven ook relatief meer dan mannelijke filantropen. Dit blijkt uit een recente studie van Maastricht University en ABN AMRO MeesPierson naar geefgedrag onder hun vermogenden klanten. Een artikel in Forbes Magazine vorig jaar laat zien dat het aantal vrouwelijke miljardairs wereldwijd toeneemt met 25% . Dit komt omdat vrouwen zakelijk steeds succesvoller zijn en ook door het feit dat vrouwen langer leven en grote erfenissen ontvangen.
Vorige week, op internationale vrouwendag, nagenoeg op hetzelfde moment dat Stichting MAN werd gelanceerd, presenteerde SMO het nieuwe onderzoeksrapport De economische kracht van de ondernemende vrouw aan minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen. Dit rapport bevat wetenschappelijke analyses, interviews en [...]