Mooie teksten hoor, over De Bomen, maar wat doen we nou? Wij voegen de meeste waarde toe als we vroeg bij een project betrokken raken om er vervolgens aan mee te werken dat het zó sterk en bijzonder wordt dat het zich ook laat financieren.
We belichten dit graag aan de hand van één van onze projecten: Oosterwijs. In 2009 werd De Bomen benaderd door de bibliotheek Gouda die het  plan had om een taal- en leesachterstandsproject voor kinderen in de – slecht bekend staande – wijk Oosterwei te starten. Aan ons de vraag of wij voor de nodige financiën konden zorgen. Wij vreesden dat  financiers het belang van het project in deze vorm te beperkt zouden vinden.

Op voorwaarde dat we samen met initiatiefnemers het project mochten uitbouwen naar een project met landelijke impact, hebben we de opdracht toch aangenomen. Vervolgens hebben we drie jaar intensief gewerkt met de bevlogen mensen in Gouda. Er zijn in die tijd verbindingen gelegd met een aantal relevante maatschappelijke organisaties waardoor het draagvlak verbreed is. En twee universiteiten, de UVA en de UU, waren geïnteresseerd om de impact van het programma te meten en  het wetenschappelijk vast te leggen. De opgedane kennis wordt actief verspreid onder relevante doelgroepen.

Als blijkt dat Oosterwijs inderdaad de veronderstelde impact heeft en effectief is, kan het project in heel Nederland worden toegepast. Daarmee wordt een urgent maatschappelijk probleem, namelijk dat grote groepen kinderen door taal- en leesachterstand blijvend achter lopen of uitvallen, uitgebannen. Heel belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor onze samenleving als geheel.  Het lukte uiteindelijk ook om het totaal benodigde bedrag, bijna 7 ton, bijeen te krijgen. Oosterwijs is september 2012 van start gegaan en loopt vier jaar.