De NOS levert journalistiek broddelwerk, reageert Femke Lagaaij van De Bomen in de LinkedIn Vakgroep Fondsenwerving.  De NOS meldt dat Goede Doelen onder vuur liggen. Aanleiding voor het bericht is een vijfjarig onderzoek door de Belastingdienst onder 1.500 organisaties met ANBI-status. Daar kwam uit dat een kwart de ANBI-status is ontnomen. Van de berichtgeving van de NOS bleef het beeld hangen dat er met 25% van alle ANBI”s dus wel eens iets mis zou kunnen zijn. Het is (wederom) olie op het vuur van de wantrouwig geraakte gever, reageert Lagaaij.

Feit is dat er in Nederland 60.000 ANBI’s zijn. De NOS blijft steken op 35.000 omdat men de 25.000 organisaties met een zgn. groepsbeschikking niet meetelt. Als er 300 organisaties per jaar hun ANBI-status verliezen, gaat het dus om 0,5%. Daaronder zitten vooral organisaties die niet zozeer verdacht worden van frauduleus gedrag maar waarvan het algemeen nut-beginsel voor discussie vatbaar is, zoals een muziekvereniging of kinderboerderij. De Belastingdienst is dus feitelijk in de loop der jaren aangescherpt beleid aan het uitvoeren of handhaven.

Maar of deze conclusie echt hard te maken is, is ook maar de vraag. De Belastingdienst is verre van transparant als het om de totaalgegevens gaat. Ook via het handelsregister van de KvK is geen informatie te verkrijgen.