De Belastingdienst heeft circa 2500 goede doelen aangeschreven die hun internetadres nog niet hebben doorgegeven. Zij kregen tot 1 juli hiervoor de tijd. Doen ze dit niet dan raken ze met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 hun ANBI-status kwijt.De door de Belastingdienst aangemerkte ANBI’s moeten vanaf 2014 een eigen website of profielpagina hebben op een publicatieportaal, waarop onder meer de contactgegevens, een beschrijving van de doelstelling, een beleidsplan, financiële stukken, namen van bestuurders en een actueel verslag te vinden is. Wanneer zij geen internetadres hebben doorgegeven, voldoen zij niet meer aan de regelgeving en worden deze organisaties dus niet meer aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het intrekken van de ANBI status heeft onder meer tot gevolg dat deze goede doelen geen vrijstelling meer hebben voor de schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften voor donateurs niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het vervallen van de ANBI-beschikking heeft dus niet alleen grote gevolgen voor de organisaties zelf maar ook voor de donateurs.

Goede doelen zonder website kunnen zich aanmelden op het publicatieportaal van www.anbi.nl. Binnen enkele minuten is een internetadres aangemaakt voor de Belastingdienst. Kosten zijn € 35,- incl. btw per jaar. Gebeurt dit niet dan volgt intrekking van de ANBI-beschikking met alle gevolgen van dien.

bron: www.anbi.nl