Succesvol starten met fondsenwerving

Geld werven – of dat nu onder fondsen en foundations, sponsors, overheden of particulieren is – kost veel tijd. Voordat aan het daadwerkelijk bijeen brengen van de benodigde middelen kan worden begonnen, moet het voorwerk verricht zijn. Plan uw project daarom ruim. Onze ervaring is dat financiers zelden willen bijdragen aan een project dat al (bijna) van start is gegaan. Houd een startdatum aan die minstens 6 maar liever 9 of 12 maanden in de toekomst ligt.

  1. Alles begint met een goede projectbeschrijving (zie hier)
  2. Het is nuttig om de ANBI-status te hebben; vraag eventueel de ANBI-beschikking  aan
  3. Maak een duidelijke en realistische begroting. Besteed daar zorg aan; vaak is dit het eerste onderdeel van een project waar naar gekeken wordt. Maak voor uzelf ook een minimum-begroting waarmee het project nog uitgevoerd kan worden.  Vergeet uw eigen (tijd-)investering niet mee te begroten
  4. Maak een dekkingsplan met de financieringsmix, inclusief de eigen bijdrage van de organisatie (dat kunnen ook de uren zijn die u er zelf in stopt)
  5. Verzamel bijlagen die u nodig kunt hebben, zoals:
  6. – statuten
   – uittreksels KvK (niet ouder dan 3 maanden)
   – meest recente jaarverslag met jaarcijfers
   – een aantal referenties.