Alles draait om impact

Maatschappelijke organisaties, waaronder goede doelen en stichtingen, kunnen bij De Bomen terecht voor diverse vormen van advies en ondersteuning, die er alle op gericht zijn om de organisatie en haar activiteiten doelgerichter, effectiever en geloofwaardiger te maken. Projecten worden uitvoerbaar doordat wij organisaties in contact te brengen met potentiële financiers, dan wel concreet geld werven voor het betreffende project.

1+1=3

Partnerships met het bedrijfsleven kunnen soms verrassende meerwaarde opleveren. Denk aan sponsoring, joint promotions, maar ook aan major donor programma’s.

Fondsenwerving

Opdrachtgevers uit de zorg, kunst en cultuur, natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking, enz. helpen wij met werving onder Nederlandse vermogensfondsen (foundations), desgewenst op no cure no pay basis. Zo investeren wij samen met  onze opdrachtgevers tijd en geld in maatschappelijke projecten. Dat doen we als we vinden dat een project voldoende potentie heeft  of als we het tot een kansrijk project kunnen helpen omvormen. We hebben de beschikking over een uitgebreide database van zo’n 4.000 Nederlandse fondsen.
Als het project zich daartoe leent werven we ook geld bij buitenlandse vermogensfondsen. Al dan niet gebruik makend van de goede contacten met experts in de betreffende landen.