Wat is filantropie?

Filantropie, charitas, liefdadigheid – woorden die dezelfde lading dekken. Etymologisch betekent filantropie “liefde voor de mensheid”; in de praktijk wordt filantropie uitgelegd als de ontplooiing van privé-initiatieven gericht op het algemeen belang. Denk daarbij aan het verbeteren van de levenskwaliteit of het ontwikkelingspotentieel van mensen.
Wanneer u in maatschappelijke doelen of projecten investeert, zal uw streven zijn om uw geld zo effectief mogelijk te besteden en maximale impact te realiseren. Daartoe is het essentieel om kennis en inzicht in het veld te hebben. De Bomen kan u uw weg helpen vinden in deze sector waar jaarlijks ruim 4 miljard euro in om gaat en vele tienduizenden organisaties actief zijn.

Wat kan De Bomen voor u doen?

Wij zijn al vanaf 1990 actief in de filantropische sector en adviseren fondsen en particulieren hoe ze maximaal dienstbaar kunnen zijn aan de samenleving. De Bomen is uw wegwijzer in de goededoelenjungle en kan u helpen een vorm van geven te vinden die het beste bij u past.

De Bomen adviseert en begeleidt bij:

  • het maken van een donatiestrategie of giftenbeleid
  • de keuze van de meest geëigende vorm van schenken/investeren (fonds op naam, eigen fonds, jaarlijkse giften, erfenis en legaat)
  • het onderbrengen van een fonds op naam of een donor advised fund bij een moederorganisatie
  • het oprichten en/of beheren van een eigen stichting of vermogensfonds
  • de fiscale aspecten van geven en maatschappelijk investeren
  • strategie-ontwikkeling of herijking bij bestaande fondsen
  • beleidsevaluatie, projectselectie