Effectiviteit van beleid

De Bomen adviseert en ondersteunt (semi-)overheden. We doen bijvoorbeeld stakeholderonderzoek. En adviseren bij vragen als: hoe zorg je dat beleid ook echt landt bij de doelgroep, of hoe breng je partijen bij elkaar die elkaars taal niet spreken en cultuur niet kennen. We hebben uitgebreide ervaring met beleidsterreinen als duurzame voeding, duurzaamheid, gezondheid, kunst & cultuur, en ontwikkelingssamenwerking, vaak in een setting waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn zoals bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

De Bomen adviseert in het beleidsvoorbereidende traject, helpt bij het opstellen van beleidsplannen tot het organiseren van evenementen en congressen of het verzorgen van publicaties en websites. Ook voeren wij beleidsevaluaties uit. Wij hebben een uitgebreid netwerk van associates die specifieke expertise inbrengen wanneer dit nodig is, en verzorgen desgewenst zelfs interim-management.

Beleid wordt effectiever als de overheid zelf het goede voorbeeld geeft. De Bomen helpt de overheden om haar rol als inspirator geloofwaardig en doelgericht vorm te geven. Wij kennen de overheidscultuur en weten waar de barrières liggen en hoe die te slechten. Per situatie zal de aanpak verschillen, maar creativiteit en charmante standvastigheid zijn in elk geval een paar van de rode draden.