Opdrachtgevers

De Bomen werkt(e) voor onder andere:

Academie voor Gastronomie (fondsenwerving[1], projectontwikkeling)

AM Foundation (management)

Autisme Fonds (opzet werving)

Bibliotheek Gouda (projectontwikkeling en fondsenwerving)

Bionext (bladmanagement, communicatieadvies)

Blijf Groep (fondsenwerving, major donor programma)

BOB (mvo-advies)

Castellum Hoge Woerd (projectontwikkeling, fondsenwerving)

Cordaid (strategisch advies)

De Nieuwe Rentmeester (fondsenwerving)

Dierenasiel Leiden (fondsenwerving)

Diva Dichtbij (fondsenwerving)

Eenhoorn (marketingcommunicatieadvies)

FB Ned (workshop effectief geven)

Het Nationale Ballet (fondsenwerving)

Hogeschool Windesheim (gastdocentschap sponsoring en fondsenwerving)

HVO Querido (strategisch advies externe financiering)

ICCO (major donor/investor programma)

IKV Pax Christi (strategisch advies institutionele en fondsenwerving)

Lions Nederland (workshops effectief geven)

Milly Mamoudou (projectonwikkeling, fondsenwerving)

Ministerie van Economische Zaken (campagnecoƶordinatie biologische voeding, Monitor Duurzaam Voedsel, organisatie congres duurzame voeding)

MPI (investor recruitment)

Musicians without Borders (fondsenwerving)

Nederlandse Vereniging voor Autisme (strategisch advies)

Nuon (interim communicatiemanagement)

NWO (communicatiemanagement)

Oikocredit (major donor/investor programma)

People 4 Earth (consumentenonderzoek)

RAI (programmering Horecava)

Resto Van Harte (fondsenwerving)

SDC Putten (fondsenwerving)

Skal Biocontrole (communicatieadvies)

Stichting EKO-keurmerk (communicatieadvies)

Stichting Levi Lassen (advies opleiding vermogensfondsen)

Stichting Natour (advies, fondsenwerving)

Rudolph Stichting (coaching fondsenwerver)

Service Dogs (fondsenwerving)

Simavi(fondsenwerving)

Sinterklaas Kapoentje (fondsenwerving)

Sophia Vereeniging (fondsenwerving)

Het Spelhuis (fondsenwerving)

Stichting EKO-keurmerk (communicatieadvies)

VU Gezondheidswetenschappen Amsterdam (fondsenwerving)

Vrienden Hongarije (fondsenwerving en sponsoring)

Zorggroep De Residentie (fondsenwerving)

En voor vermogende families en particulieren (advies effectief geven, vergroten impact, oprichting stichtingen/ foundations, projectadvies en directievoering)

 


[1] Onder fondsenwerving wordt verstaan nationale en/of internationale fondsenwerving