Wij respecteren de volledige privacy van onze klanten en de bezoekers van onze website.
Wij maken geen gebruik van Google Analytics of vergelijkbare tools.
Wij gebruiken geen contactformulieren waarin u gevraagd wordt allerlei velden met gegevens in te vullen.
Wij sturen geen nieuwsbrieven en bellen u niet ongevraagd.
Wij slaan geen gegevens op van partijen die ons benaderen met een vraag, anders dan het mailadres of een telefoonnummer om op de vraag te kunnen antwoorden, en om geen enkel ander doel.
Inkomende mail wordt door maximaal twee – telkens dezelfde – personen ontvangen en beantwoord. Contactgegevens worden niet opgeslagen in een centraal relatiebestand.
Mail wordt niet intern doorgestuurd en medewerkers en ingehuurde derden krijgen alleen inzicht in contactgegevens als er sprake is van een getekende samenwerkingsovereenkomst of opdracht tot dienstverlening.
Server en computers zijn voorzien van de nieuwste versies van de betrokken besturingssystemen en uitgerust met de benodigde firewalls en virusscanners met de nieuwste definities.