Je hebt een idee of misschien al een uitgewerkt plan waar de wereld beter van wordt. Niet onlogisch dat er mogelijkheden zullen zijn voor financiering of financiële steun. Geld kun je halen bij de bank, bij vrienden en familie, bij ‘the crowd’, bij sponsors, investeerders, subsidiegevers, donateurs of vermogensfondsen. Elke bron stelt zo zijn eisen. Dit artikel laat je de stappen zien die je kunt zetten. Lees dit s.v.p. goed door.

Vraag 1. Wil je het bedrijfsmatig opzetten of ideëel (stichting)?
Stel dat je zelf een boterham wilt verdienen met je idee, bijvoorbeeld als directeur van een bedrijf. Vermogensfondsen vallen dan meestal af, maar met een goed businessplan ben je welkom bij de bank (bijv. Triodos of ASN Bank) of private investeerders. Met een goede propositie kun je via crowdfunding (vele) kleinere bijdragen binnenhalen, of je verzekeren van een groep mensen die nu al intekenen op de producten die jij straks op de markt wilt brengen. Met een goed sponsorplan kun je bedrijven aan je binden. De landelijke en provinciale overheid hebben allerlei subsidiemogelijkheden, variërend van een klein deel tot 100 procent van de kosten. De Bomen kan je adviseren of helpen bij het maken van de plannen, inclusief de zgn. financieringsmix. Meestal gewoon op uurbasis maar af en toe ook met een deel van het aandelenpakket als tegenprestatie.

Vraag 2. Is je project 100% ideëel?
Soms kun je een groep mensen aan je verbinden met wie je samen het project gaat realiseren. Bijvoorbeeld een windmolenproject of een voedselbos. Een vereniging oprichten is dan een optie. Bedenk wel dat de leden samen het beleid bepalen, en niet altijd de oprichter.
Een stichting oprichten is een andere optie. Samen met een aantal mensen die achter jouw idee staan formuleer je een doelstelling die je vastlegt in statuten. Je formeert een bestuur. De statuten worden door de notaris opgesteld. In principe kun je dan aanspraak maken op subsidies en aanvragen indienen voor bijdragen bij vermogensfondsen, maar wij adviseren altijd de ANBI-status aan te vragen. Dat is een verklaring van de Belastingdienst dat je een Algemeen Nut Beogende Instelling bent. Donateurs kunnen een gift aan de stichting aftrekken voor de inkomstenbelasting. Dat maakt de kans op donaties groter en is een zekerheid dat gegeven geld niet in de zakken van bestuurders verdwijnt. Fondsen eisen vaak de ANBI-status van een stichting die om een bijdrage vraagt. Op de website van de Belangdienst staat precies waarop getoetst wordt. Check dit voordat je naar de notaris gaat om de stichting op te richten. De Bomen kan helpen de statuten ANBI-proof te maken en de ANBI-status aan te vragen. We doen dit uitsluitend op uurbasis.

Vraag 3. Bijdragen aanvragen van fondsen
Er zijn vele honderden fondsen die goede doelen willen steunen met een bijdrage. Het gaat erom het fonds te vinden dat bij je plan past en vervolgens het plan zo te presenteren en wervend te verbeelden dat het fonds het belang van een bijdrage inziet. Wij kunnen stichtingen daarbij helpen, desgewenst op een soort no cure no pay basis: wij stoppen tijd in de begeleiding en de werving en declareren onze uren bij succes, tot een afgesproken maximum van X% van het geworven geld. Lukt het niet, dan rekenen wij ook niets. Maar we vragen wel vooraf om een doordacht plan zodat wij de kans op succes kunnen beoordelen. Zien wij die kans niet, dan melden wij dit altijd, met redenen omkleed. Elders op deze site kun je lezen wat een plan een goed plan maakt.